MANDERA AS
Sørbybakken 5
1739 Borgenhaugen
Tel: +47 99408778
Fax: +47 69793506
E-post: mail@rynkefjerner.no
Org nr. 990 508 631
Bank kontonr. DnB NOR: 5082 06 16208